Gezond gehoor

Text widget

Zing jij ook graag ongegeneerd mee met de radio als je in de auto zit? Luister je ook graag stiekem naar de gesprekken van je medepassagiers in de trein? En geniet jij er ook zo van om gezellig een drankje te doen met je vrienden in de kroeg? Heel vanzelfsprekend voor velen  van ons maar niet  voor 1.6 miljoen Nederlanders. Zij hebben gehoorproblemen.


Een gezond gehoor is essentieel om te communiceren met anderen, veilig deel te nemen aan het verkeer en te genieten van muziek en je omgeving. Slechthoren kan dus verregaande invloed hebben op iemands welzijn, sociale participatie en zelfs op de kansen op de arbeidsmarkt.


Langdurige blootstelling aan harde geluiden is een van de oorzaken van gehoorschade. Deze schade is onomkeerbaar en een toenemend probleem in Nederland. Preventie is daarom enorm belangrijk. 


VeiligheidNL zet zich hiervoor in door het probleem te agenderen, voorlichting te geven, onderzoek te doen en interventies te ontwikkelen. Hierbij richten wij ons met name op een aantal risicogroepen:


Jongeren
Het gehoor is een kwetsbaar zintuig en kan snel beschadigen door hard geluid. Steeds meer kinderen en jongeren luisteren langdurig naar muziekspelers en harde muziek tijdens het uitgaan.Geschat wordt dat 1 op de 5 jongeren dan ook al beginnend gehoorverlies heeft.


Ouderen
Slechthorendheid is een natuurlijk verouderingsverschijnsel.  1.3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder in Nederland kunnen onvoldoende spraak in rumoer verstaan. Ouderdomsslechthorendheid kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven, omdat het de communicatie schaadt. Toch lijken mensen niet graag aan een hoortoestel te gaan. Maar het uitstellen van hoortoestelaanpassing leidt tot een steeds slechter startpunt met grotere kans op minder effect van het hoortoestel.


Werknemers
Ondanks Arbowetgeving staat lawaaislechthorendheid al jarenlang in de top 3 van meest gemelde beroepsziekten. Dagelijks werken 900.000 werknemers in schadelijke geluidsniveaus. Terwijl een gehooraandoening bijvoorbeeld kan bijdragen aan een burn-out.

 

HTML

Saskia Kloet
Manager Opgroeien, Ouder worden en Gezond Gehoor
s.kloet@veiligheid.nl
06 - 21 15 23 88
Ilke Jellema
Consultant
i.jellema@veiligheid.nl
06 43 01 14 34

Deel blok